Drodzy Goście i Czytelnicy!

Niniejszy blog stanowi kontynuację i rozwinięcie naszego bloga, funkcjonującego pod domeną blognieruchomosci.pl. Naszą pasją zawodową jest prawo nieruchomości, w tej dziedzinie się specjalizujemy i posiadamy wiedzę oraz doświadczenie, którym chcemy się z Państwem podzielić. Na blogu omawiane będą tematy związane z problematyką prawną nieruchomości, w tym z zakresu procesu sądowego i administracyjnego, problemy i niuanse prawne, które przewijają się w naszej codziennej praktyce, a także ciekawe newsy orzecznicze oraz nadchodzące zmiany przepisów.

Pisanie o prawie nieruchomości w przystępny sposób jest nie lada sztuką, warto jednak podejmować taki wysiłek. Będziemy więc starać się formułować nasze myśli w sposób łatwy do zrozumienia, choć jak to z prawem bywa, czysto prawno- i prawniczego języka nie unikniemy.

Liczymy na merytoryczne komentarze, głosy w dyskusji, a także propozycje tematów, o których uważacie Państwo, że warto napisać. Na blogu nie udzielamy porad prawnych w indywidualnych sprawach Czytelników.

Zapraszamy do częstych odwiedzin i lektury!

W dniu 5 listopada br. Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich wydała decyzję w sprawie dotyczącej nieruchomości warszawskiej położonej u zbiegu ulic Senatorskiej, Miodowej i Podwale. Przy tej okazji przypominam mój artykuł pt. „Do kogo należy tunel trasy WZ?”, który ukazał się na łamach Wyborcza.biz w 2013 r., o poniższej treści. Przed kilku dni na…

Kilkukrotnie w swojej praktyce zawodowej spotkałem się z sytuacją, gdy organ administracji bądź wskazywał w uzasadnieniu niekorzystnej decyzji, że konieczne jest wszczęcie odrębnego postępowania cywilnego o ustalenie prawa własności nieruchomości, albowiem przedłożone dokumenty – zdaniem urzędu – nie w sposób oczywisty wskazują na tytuł prawny do nieruchomości, bądź w trakcie postępowania wzywał do przedłożenia wyroku…

Wywłaszczenie może dotyczyć zarówno całości, jak i części działki. Nierzadko wywłaszczenie części działki powoduje jednak, że pozostała jej część, nieobjęta wywłaszczeniem, nie nadaje się do racjonalnego użytkowania. Wychodząc naprzeciw takim sytuacjom, ustawodawca przewidział możliwość wystąpienia przez właścicieli takiej częściowo wywłaszczonej działki o objęcie wywłaszczeniem całości działki. Podstawy prawne: 5 ust. 3 ustawy z dnia 12…

Przepis art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, iż od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Na podstawie…

Udostępnianie decyzji administracyjnych Przepis art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tiret pierwszy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej stanowi, że udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć. W orzecznictwie ugruntowanym…

Dzisiejszy wpis poświęcony jest tematyce reformy rolnej, a ściślej rzecz ujmując zasad dotyczących sumowania powierzchni nieruchomości na potrzeby dekretu z 1944 r. Chodzi o przypadki, gdy jedna osoba była właścicielem jednej nieruchomości i współwłaścicielem innej. Ponieważ zaś najlepiej prawo wyjaśniać na kazusach, poniżej przedstawię zarys prowadzonej przeze mnie sprawy, która pozytywnie dla moich Mocodawców zakończyła…

Dziś, 21 sierpnia, weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, będąca częścią wielkiej zmiany procedury cywilnej, która co do zasady wejdzie w życie w dniu 7 listopada 2019 r. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że celem zmian jest urealnienie niezmienianych od 12 lat opłat sądowych,…

Kilka dni temu uprawomocniło się postanowienie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia części działki na rzecz moich Mocodawców. Jedną z kwestii, z którą musiał zmierzyć się sąd, był charakter zasiadywanej działki, a mianowicie, w ewidencji gruntów była ona opisana jako „dr” (droga). Czy możliwe jest zasiedzenie działki drogowej? Wyłączenie drogi publicznej z obrotu cywilnoprawnego (res extra commercium)…

Page 2 of 3 1 2 3

© 2019 SP Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: VIMERSO