INWESTYCJE I BUDOWNICTWO

Ś Świadczone przez nas doradztwo w zakresie projektów dotyczących budownictwa mieszkaniowego, biurowego, handlowego i hotelowego (apart- i condohotele) dotyczy pełnej obsługi prawnej wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji tychże inwestycji budowlanych, tj. inwestorów, wykonawców czy podwykonawców, na każdym etapie procesu budowlanego.
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:
  • audytu prawnego nieruchomości,
  • uzyskania decyzji niezbędnych w ramach procesu inwestycyjnego, w szczególności decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę i użytkowanie,
  • bieżącego doradztwa prawnego przy organizacji procesu budowlanego i w trakcie realizowanych robót,
  • negocjowania oraz przygotowywania wszelkiego rodzaju umów związanych z procesem inwestycyjnym, w tym o roboty budowlane, z generalnym wykonawcą, z podwykonawcami, o zastępstwo inwestycyjne, o prace projektowe, o nadzór inwestorski oraz umów konsorcjum,
  • realizacji inwestycji w zabytkach nieruchomych,
  • komercjalizacji zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • doradztwa w postępowaniach przetargowych, postępowaniach administracyjnych i sądowych.