REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

N Naszą ścisłą specjalizacją jest świadczenie pomocy prawnej z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości.
Stan prawny nieruchomości definiuje się jako ogół praw, które przysługują do konkretnej nieruchomości, regulacja takiego stanu sprowadza się zaś do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości. Praktyka pokazuje, że wiele nieruchomości nie ma uregulowanego stanu prawnego. Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nie może być zaś ani sprzedana czy darowana, ani nie może stanowić zabezpieczenia kredytu, trudno również będzie na niej prowadzić jakieś inwestycje budowlane.
Nasze doświadczenie obejmuje postępowania:
 • o zasiedzenie nieruchomości i służebności,
 • wieczystoksięgowe, w tym dotyczące założenia księgi wieczystej,
 • o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w treści ksiąg wieczystych,
 • o wydanie nieruchomości
 • o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • w przedmiocie rozliczenia nakładów na nieruchomość,
 • o zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • o dział spadku i podział majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi nieruchomość,
 • w przedmiocie ustanowienia i zniesienia służebności,
 • uwłaszczeniowe na rzecz osób fizycznych i państwowych osób prawnych,
 • w przedmiocie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.