W dniu 5 listopada br. Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich wydała decyzję w sprawie dotyczącej nieruchomości warszawskiej położonej u zbiegu ulic Senatorskiej, Miodowej i Podwale. Przy tej okazji przypominam mój artykuł, który ukazał się na łamach Wyborcza.biz w 2013 r. Przed kilku dni na łamach Rzeczpospolitej (19.11 br.) ukazał się artykuł Marka Domagalskiego pt. „Nie można sprywatyzować drogi publicznej”. Według autora „miasto zafundowało sobie problem prawny. Nie wiadomo bowiem, czy część…

Kilkukrotnie w swojej praktyce zawodowej spotkałem się z sytuacją, gdy organ administracji bądź wskazywał w uzasadnieniu niekorzystnej decyzji, że konieczne jest wszczęcie odrębnego postępowania cywilnego o ustalenie prawa własności nieruchomości, albowiem przedłożone dokumenty – zdaniem urzędu – nie w sposób oczywisty wskazują na tytuł prawny do nieruchomości, bądź w trakcie postępowania wzywał do przedłożenia wyroku ustalającego prawo własności nieruchomości. W jednym przypadku organ zasugerował nawet wszczęcie postępowania o uzgodnienie…

© 2019 SP Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: VIMERSO