Wiele osób zadaje nam wciąż pytania dotyczące możliwości złożenia wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Tematyka ta była kilkukrotnie poruszana na blogu, postanowiliśmy jednak zrobić małe podsumowanie w postaci Q&A.

Czy można jeszcze złożyć wniosek o zwrot działki?

Pierwotną datą na złożenie wniosku o zwrot działki wywłaszczonej ponad 20 lat temu był 14 maja 2020 r. Pisaliśmy o tym na blogu, więcej informacji tutaj: https://spkancelaria.pl/2020/02/12/tylko-3-miesiace-na-zlozenie-wniosku-zwrotowego/ oraz tutaj: https://spkancelaria.pl/2019/07/01/istotne-zmiany-w-zwrotach-wywlaszczonych-nieruchomosci/.

Następnie w związku z COVID-19 bieg terminu został wstrzymany, pisaliśmy o tym tutaj: https://spkancelaria.pl/2020/04/15/czy-pandemia-przesuwa-termin-na-zlozenie-wniosku-o-zwrot-dzialki/.

W związku z uchwaleniem tzw. tarczy antykryzysowej  3.0, która w zakresie terminów administracyjnych wejdzie w życie w najbliższą sobotę, tj. 23 maja 2020 r., bieg terminów zostanie „odwieszony”. To oznacza, że nowy ostateczny termin na złożenie wniosku o zwrot działki upływa w dniu 6 lipca 2020 r.

Kiedy masz prawo do zwrotu działki?

Przypomnijmy, że chodzi o działki prywatnych osób przejęte za czasów PRL przez Państwo w celu budowy osiedli mieszkaniowych, fabryk, dróg, szkół, szpitali itp. Działki najczęściej były przejmowane na podstawie decyzji administracyjnej o wywłaszczeniu, ale też na podstawie aktu notarialnego. Jeżeli w całości bądź w części nie zostały one zagospodarowane, można próbować wnioskować o ich zwrot. Zwrotowi może podlegać zarówno całość jak i część działki. Więcej informacji tutaj: https://spkancelaria.pl/2020/02/12/tylko-3-miesiace-na-zlozenie-wniosku-zwrotowego/.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o zwrot działki składa dawny właściciel (ten, któremu odebrano działkę) bądź jego spadkobierca. Jeżeli jest kilku spadkobierców, wniosek może złożyć nawet jedna osoba, przy czym w takim przypadku zwrotowi może podlegać tylko udział w działce.

Jak złożyć wniosek o zwrot, czy jest wzór takiego wniosku?

Wniosek składa się do starosty właściwego dla położenia przejętej działki. W Warszawie jest to Prezydent m.st. Warszawy. Wniosek taki nie podlega opłacie.

Każdy, kto chce starać się o zwrot gruntu, musi samodzielnie sporządzić wniosek oraz dołączyć do niego dokument potwierdzający prawo własności działki przed wywłaszczeniem i ewentualnie  dokumenty spadkowe po dawnym właścicielu. Nie występuje jednolity wzór wniosku dla każdego urzędu w Polsce, każdy przypadek należy traktować odrębnie.

Warto więc przejrzeć stare rodzinne dokumenty, może uda się odnaleźć decyzję bądź akt notarialny o przejęciu działki, albo jakiś inny dokument wskazujący, gdzie się działka znajdowała. Jeżeli nic się nie zachowało, należy rozpocząć jak najszybsze poszukiwanie dokumentów, część dokumentów można pozyskać z publicznych archiwów lub rejestrów. Konieczna jest chociaż informacja o adresie działki.

Nie wiesz od czego zacząć i potrzebujesz fachowej pomocy prawnej, zapraszamy do kontaktu.

r. pr. Joanna Senkowska

r. pr. Łukasz Papier

 

 

Napisz komentarz:

*

Publikacja komentarza wiąże się z przekazaniem danych osobowych (imię, nick, e-mail, numer IP). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na komentarz. Na Blogu widoczny będzie wyłącznie podpis oraz data publikacji komentarza. Z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych można zapoznać się w zakładce Polityka prywatności.

© 2019 SP Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: VIMERSO