Świadczenie usług prawnych w zakresie prawa nieruchomości to podstawowy przedmiot naszej działalności. Kompleksowa obsługa rynku nieruchomości obejmuje zarówno stałą obsługę prawną, jak i prowadzenie spraw jednostkowych.

Świadczymy pomoc prawną na rzecz:

    dawnych właścicieli nieruchomości przejętych przez Państwo i ich spadkobierców,
    osób fizycznych i przedsiębiorców inwestujących w nieruchomości,
    generalnych wykonawców, podwykonawców oraz firm budowlanych,
    deweloperów,
    spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,
    administratorów i zarządców nieruchomości,
    państwowych osób prawnych.

Stale współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz geodetami.

PRAWO
NIERUCHOMOŚCI

INWESTYCJE
I BUDOWNICTWO

POSTĘPOWANIA
CYWILNE

.
REPRYWATYZACJA
.

REGULACJA
STANÓW PRAWNYCH
NIERUCHOMOŚCI

POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNE
I SĄDOWOADMINISTRACYJNE