Drodzy Goście i Czytelnicy!

Niniejszy blog stanowi kontynuację i rozwinięcie naszego bloga, funkcjonującego pod domeną blognieruchomosci.pl. Naszą pasją zawodową jest prawo nieruchomości, w tej dziedzinie się specjalizujemy i posiadamy wiedzę oraz doświadczenie, którym chcemy się z Państwem podzielić. Na blogu omawiane będą tematy związane z problematyką prawną nieruchomości, w tym z zakresu procesu sądowego i administracyjnego, problemy i niuanse prawne, które przewijają się w naszej codziennej praktyce, a także ciekawe newsy orzecznicze oraz nadchodzące zmiany przepisów.

Pisanie o prawie nieruchomości w przystępny sposób jest nie lada sztuką, warto jednak podejmować taki wysiłek. Będziemy więc starać się formułować nasze myśli w sposób łatwy do zrozumienia, choć jak to z prawem bywa, czysto prawno- i prawniczego języka nie unikniemy.

Liczymy na merytoryczne komentarze, głosy w dyskusji, a także propozycje tematów, o których uważacie Państwo, że warto napisać. Na blogu nie udzielamy porad prawnych w indywidualnych sprawach Czytelników.

Zapraszamy do częstych odwiedzin i lektury!

Wiele osób zadaje nam wciąż pytania dotyczące możliwości złożenia wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Tematyka ta była kilkukrotnie poruszana na blogu, postanowiliśmy jednak zrobić małe podsumowanie w postaci Q&A. Czy można jeszcze złożyć wniosek o zwrot działki? Pierwotną datą na złożenie wniosku o zwrot działki wywłaszczonej ponad 20 lat temu był 14 maja 2020 r. Pisaliśmy o tym na blogu, więcej informacji tutaj: https://spkancelaria.pl/2020/02/12/tylko-3-miesiace-na-zlozenie-wniosku-zwrotowego/…

Zasadą jest, że w procesie inwestycyjno-budowlanym decyzja o warunkach zabudowy musi być uzyskana przez inwestora w przypadku braku planu miejscowego, jako warunek konieczny do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Decyzja ta jest swoistego rodzaju odpowiedzią na pytanie, czy w związku z brakiem na określonym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konkretne zamierzenie inwestycyjne jest dopuszczalne w świetle obowiązującego na tym obszarze ogólnego porządku przestrzennego, a jeśli tak, to na jakich warunkach. Czy jeden inwestor może…

Dwukrotnie na blogu (https://spkancelaria.pl/2020/02/12/tylko-3-miesiace-na-zlozenie-wniosku-zwrotowego/ oraz https://spkancelaria.pl/2019/07/01/istotne-zmiany-w-zwrotach-wywlaszczonych-nieruchomosci/) poruszaliśmy tematykę zwrotów wywłaszczonych nieruchomości w kontekście ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, przede wszystkim przypominając o ostatecznym terminie na złożenie wniosku zwrotowego do dnia 14 maja 2020 r. Dziś natomiast zastanowimy się nad odpowiedzią na pytanie, które zadają nam osoby zainteresowane złożeniem takiego wniosku, a mianowicie, czy mając na uwadze obecną sytuację w Polsce oraz wprowadzony stan epidemii związanej z koronawirusem, powyższy termin…

Mimo upływu prawie 30 lat od wprowadzenia pierwszych uregulowań prawnych dotyczących przekształceń własnościowych jednostek publicznych w Polsce po 1989 r., wiele państwowych osób prawnych wciąż nie ma uregulowanego stanu prawnego swoich nieruchomości. Praktyka zawodowa pokazuje, że wciąż toczą się postępowania administracyjne wszczęte na początku lat 90. ubiegłego wieku (sic!), sprawy w przedmiotowej tematyce nierzadko pojawiają się również na wokandach sądowych. Przyczyn takiego stanu…

W ostatnim czasie spotkałem się z tematyką budowy miejsc postojowych w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, czyli popularnej specustawy drogowej. Na podstawie decyzji starosty o realizacji inwestycji drogowej (decyzja zrid), od której sporządzałem odwołanie, oprócz niewielkiej długości drogi, miało zostać wybudowane ponad 50 zatok postojowych (tak to określono w decyzji). Czy na podstawie specustawy drogowej możliwa…

Dziś chcemy przypomnieć Państwu o wpisie z lipca ubiegłego roku pt. Istotne zmiany w zwrotach wywłaszczonych nieruchomości – https://spkancelaria.pl/2019/07/01/istotne-zmiany-w-zwrotach-wywlaszczonych-nieruchomosci/. W myśl dokonanej zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, wniosek o zwrot przejętej przez Państwo działki można złożyć do dnia 14 maja 2020 r., czyli jeszcze tylko przez 3 miesiące. O jakie przypadki chodzi? W okresie PRL Państwo często przejmowało działki prywatnych osób celem budowy osiedli mieszkaniowych, fabryk, dróg, szkół,…

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 listopada 2019 r. uwzględnił w całości skargę kasacyjną dotyczącą reformy rolnej, którą sporządziłem. Chodzi o wyrok NSA o sygn. akt: I OSK 289/19, opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/370AE9B0B3. Tak jak już wspomniałem, sprawa dotyczyła reformy rolnej (podpadanie majątku ziemskiego pod przepis art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944…

Dziś przypomnienie mojego artykułu pt. „Reprywatyzacja w okresie międzywojnia, czyli jak to robiono po zaborach”, który ukazał się na łamach Wyborcza.biz w styczniu 2015 r., o następującej treści. III RP – jako jedyny kraj z bloku Europy Środkowo-Wschodniej – do chwili obecnej nie uporała się z kwestią przyznania stosownej rekompensaty właścicielom (a raczej ich spadkobiercom) znacjonalizowanych majątków. Niewiele osób jednak słyszało, że z podobnym problemem Państwo Polskie borykało się również zaraz…

Page 1 of 31 2 3

© 2019 SP Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: VIMERSO