Drodzy Goście i Czytelnicy!

Niniejszy blog stanowi kontynuację i rozwinięcie naszego bloga, funkcjonującego pod domeną blognieruchomosci.pl. Naszą pasją zawodową jest prawo nieruchomości, w tej dziedzinie się specjalizujemy i posiadamy wiedzę oraz doświadczenie, którym chcemy się z Państwem podzielić. Na blogu omawiane będą tematy związane z problematyką prawną nieruchomości, w tym z zakresu procesu sądowego i administracyjnego, problemy i niuanse prawne, które przewijają się w naszej codziennej praktyce, a także ciekawe newsy orzecznicze oraz nadchodzące zmiany przepisów.

Pisanie o prawie nieruchomości w przystępny sposób jest nie lada sztuką, warto jednak podejmować taki wysiłek. Będziemy więc starać się formułować nasze myśli w sposób łatwy do zrozumienia, choć jak to z prawem bywa, czysto prawno- i prawniczego języka nie unikniemy.

Liczymy na merytoryczne komentarze, głosy w dyskusji, a także propozycje tematów, o których uważacie Państwo, że warto napisać. Na blogu nie udzielamy porad prawnych w indywidualnych sprawach Czytelników.

Zapraszamy do częstych odwiedzin i lektury!

W ostatnim czasie spotkałem się z tematyką budowy miejsc postojowych w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, czyli popularnej specustawy drogowej. Na podstawie decyzji starosty o realizacji inwestycji drogowej (decyzja zrid), od której sporządzałem odwołanie, oprócz niewielkiej długości drogi, miało zostać wybudowane ponad 50 zatok postojowych (tak to określono w decyzji). Czy na podstawie specustawy drogowej możliwa…

Dziś chcemy przypomnieć Państwu o wpisie z lipca ubiegłego roku pt. Istotne zmiany w zwrotach wywłaszczonych nieruchomości – https://spkancelaria.pl/2019/07/01/istotne-zmiany-w-zwrotach-wywlaszczonych-nieruchomosci/ W myśl dokonanej zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, wniosek o zwrot przejętej przez Państwo działki można złożyć do dnia 14 maja 2020 r., czyli jeszcze tylko przez 3 miesiące. O jakie przypadki chodzi? W okresie PRL Państwo często przejmowało działki prywatnych osób celem budowy osiedli mieszkaniowych, fabryk, dróg, szkół,…

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 listopada 2019 r. uwzględnił w całości skargę kasacyjną dotyczącą reformy rolnej, którą sporządziłem. Chodzi o wyrok NSA o sygn. akt: I OSK 289/19, opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/370AE9B0B3.   Tak jak już wspomniałem, sprawa dotyczyła reformy rolnej (podpadanie majątku ziemskiego pod przepis art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września…

Dziś przypomnienie mojego artykułu, który ukazał się na łamach Wyborcza.biz w styczniu 2015 r. III RP – jako jedyny kraj z bloku Europy Środkowo-Wschodniej – do chwili obecnej nie uporała się z kwestią przyznania stosownej rekompensaty właścicielom (a raczej ich spadkobiercom) znacjonalizowanych majątków. Niewiele osób jednak słyszało, że z podobnym problemem Państwo Polskie borykało się również zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Szereg majątków ziemian zostało bowiem…

W dniu 5 listopada br. Komisja do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich wydała decyzję w sprawie dotyczącej nieruchomości warszawskiej położonej u zbiegu ulic Senatorskiej, Miodowej i Podwale. Przy tej okazji przypominam mój artykuł, który ukazał się na łamach Wyborcza.biz w 2013 r. Przed kilku dni na łamach Rzeczpospolitej (19.11 br.) ukazał się artykuł Marka Domagalskiego pt. „Nie można sprywatyzować drogi publicznej”. Według autora „miasto zafundowało sobie problem prawny. Nie wiadomo bowiem, czy część…

Kilkukrotnie w swojej praktyce zawodowej spotkałem się z sytuacją, gdy organ administracji bądź wskazywał w uzasadnieniu niekorzystnej decyzji, że konieczne jest wszczęcie odrębnego postępowania cywilnego o ustalenie prawa własności nieruchomości, albowiem przedłożone dokumenty – zdaniem urzędu – nie w sposób oczywisty wskazują na tytuł prawny do nieruchomości, bądź w trakcie postępowania wzywał do przedłożenia wyroku ustalającego prawo własności nieruchomości. W jednym przypadku organ zasugerował nawet wszczęcie postępowania o uzgodnienie…

W dniu 14 maja br. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która dokonała poważnych zmian w zasadach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Na szczególną uwagę zasługują przepisy przewidujące terminy na złożenie wniosku o zwrot nieruchomości, których uchybienie spowoduje definitywne zamknięcie drogi do odzyskania nieruchomości. W nowelizacji znalazły się również przepisy ułatwiające dochodzenie roszczeń przez dawnych właścicieli nieruchomości i ich spadkobierców. Warto więc zapoznać się z nowymi regulacjami, zwłaszcza że ustawodawca wprowadził dość…

© 2019 SP Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: VIMERSO