PRAWO NIERUCHOMOŚCI

N Nieruchomości to zarówno nasze domy i mieszkania, biura i zakłady pracy czy gospodarstwa rolne, jak również placówki handlowe i hotelowe, miejsca użyteczności publicznej czy też tereny zielone. Powyższe powoduje, że ilość regulacji prawnych dotyczących nieruchomości jest ogromna.
Prawo nieruchomości nie jest wyodrębnioną gałęzią prawa, jest to raczej zbiór przepisów prawa dotyczących nieruchomości, zarówno o charakterze prywatnoprawnym, jak i publicznoprawnym.
Nasza pomoc prawna w zakresie prawa nieruchomości obejmuje:
  • badania due diligence nieruchomości,
  • doradztwo przy nabywaniu i sprzedaży nieruchomości, w tym rolnych i leśnych,
  • obsługę sprzedaży nieruchomości w trybach przetargowych, przewidzianych w przepisach szczególnych,
  • obsługę prawna przedsięwzięć deweloperskich polegających na realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych i hotelowych,
  • komercjalizację i zarządzanie nieruchomościami, przygotowanie oraz negocjowanie umów najmu, dzierżawy i innych związanych z korzystaniem z nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych,
  • porządkowanie stanów prawnych nieruchomości,
  • reprywatyzację nieruchomości przejętych z mocy prawa oraz na podstawie decyzji administracyjnych,
  • zastępstwo przed sądami i organami administracji w postępowaniach dotyczących nieruchomości.