Dziś, 21 sierpnia, weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, będąca częścią wielkiej zmiany procedury cywilnej, która co do zasady wejdzie w życie w dniu 7 listopada 2019 r. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że celem zmian jest urealnienie niezmienianych od 12 lat opłat sądowych,…

© 2019 SP Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: VIMERSO