Dziś chcemy przypomnieć Państwu o wpisie z lipca ubiegłego roku pt. Istotne zmiany w zwrotach wywłaszczonych nieruchomości – https://spkancelaria.pl/2019/07/01/istotne-zmiany-w-zwrotach-wywlaszczonych-nieruchomosci/.

W myśl dokonanej zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, wniosek o zwrot przejętej przez Państwo działki można złożyć do dnia 14 maja 2020 r., czyli jeszcze tylko przez 3 miesiące.

O jakie przypadki chodzi?

W okresie PRL Państwo często przejmowało działki prywatnych osób celem budowy osiedli mieszkaniowych, fabryk, dróg, szkół, szpitali itp. Działki najczęściej przejmowano na podstawie decyzji administracyjnej o wywłaszczeniu. Mogła też zdarzyć się sytuacja o przejęciu działki na podstawie aktu notarialnego.

Mimo takiego przejęcia, część gruntów w ogóle nie została zagospodarowana, część została zagospodarowana, ale niezgodnie z celem (na przykład zamiast bloku mieszkalnego powstały ogródki działkowe). W takiej sytuacji można złożyć wniosek o zwrot przejętej działki.

Co jest potrzebne do złożenia wniosku?

Do wniosku o zwrot działki należy dołączyć dokument stwierdzający prawo własności działki przed wywłaszczeniem oraz dokumenty spadkowe po dawnym właścicielu. W treści samego wniosku należy wskazać, na jakiej podstawie działka została przejęta (decyzja administracyjna, akt notarialny).

W sposób szczególny pragniemy zwrócić uwagę, że termin wyznaczony przez ustawodawcę (czyli 14 maja 2020 r.) jest terminem ostatecznym i nieprzywracalnym, po tej dacie nie będzie można się powoływać na jakiekolwiek okoliczności związane z przekroczeniem terminu złożenia wniosku o zwrot działki. Warto więc jak najszybciej przejrzeć stare rodzinne dokumenty.

r. pr. Joanna Senkowska
r. pr. Łukasz Papier
Napisz komentarz:

*

Publikacja komentarza wiąże się z przekazaniem danych osobowych (imię, nick, e-mail, numer IP). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na komentarz. Na Blogu widoczny będzie wyłącznie podpis oraz data publikacji komentarza. Z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych można zapoznać się w zakładce Polityka prywatności.

© 2019 SP Kancelaria. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Realizacja: VIMERSO