Łukasz Papier

RADCA PRAWNY W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE (2016)
 l.papier@spkancelaria.pl
  +48 507 575 599
Łukasz ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2012) oraz kurs prawa niemieckiego i europejskiego w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem Fryderyka Wilhelma w Bonn (2013).
Podczas studiów działał pro bono w Klinice Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie listopad 2012 – sierpień 2013 poznawał tajniki pracy sędziego cywilisty w Sądzie Okręgowym w Warszawie, natomiast od września 2013 r. do stycznia 2019 r. związany był z Kancelarią Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy w Warszawie.
W dotychczasowej praktyce, łącząc administratywistykę z cywilistyką, w sposób szczególny zajmuje się regulacjami stanów prawnych nieruchomości oraz sprawami reprywatyzacyjnymi i odszkodowawczymi z tytułu wywłaszczenia sensu largo. Ponadto uczestniczy w badaniach prawnych due diligence, przygotowuje nieruchomości do obrotu prawnego, zajmuje się obsługą prawną procesów inwestycyjnych oraz prowadzi postępowania sądowe i administracyjne dotyczące prawa nieruchomości.