Joanna Senkowska

RADCA PRAWNY W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE (2004)
  j.senkowska@spkancelaria.pl
  +48 501 269 943 
Joanna ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000).
Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w dużych spółkach giełdowych, w tym w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, jak i w administracji samorządowej (Miasto Stołeczne Warszawa) i rządowej (Agencja Nieruchomości Rolnych). Do 2019 r. Partner w Kancelarii Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy w Warszawie.
Prowadzi obsługę prawniczą Klientów z branży budowlanej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z regulacjami stanów prawnych nieruchomości, obsługą prawną procesów inwestycyjnych, deweloperów, obsługą spółek i spółdzielni. Przygotowuje opinie z zakresu prawa handlowego i gospodarczego. Zastępuje przedsiębiorców w sporach i postępowaniach nieprocesowych przed sądami we wszystkich instancjach.